FLEXICONES

Perfectly Matched

“Vi ska endast utveckla, producera och marknadsföra de implantat som vi själva är villiga att få inopererade”
Helmut D Link, Ägare LINK-gruppen

Här hittar du allt du vill veta om våra produkter:

Img alt text

Axel/armbåge/fot

Manualer, implantatförteckningar, monteringsanvisningar, instrumentvård mm

Img alt text

Höft

Manualer, implantatförteckningar, monteringsanvisningar, instrumentvård mm

Img alt text

Knä

Manualer, implantatförteckningar, monteringsanvisningar, instrumentvård mm

Img alt text

Övrigt

Ex. Sågblad, Borr & Såg, Cementplugg, Blodtomt fält, Material, Total femursystem, Kirurgiska instrument, Spinal

Produktutbildningar

Om du är intresserad av någon specifik utbildning inom LINK eller Limas produktområden är du välkommen att kontakta oss. Kontakta i första hand LINKs representant i din region.

VÅRA PARTNERS