Höftledsproteser, höftledsplastik

Behöver du en höftledsprotes? Det är vanligt att känna oro inför höftledsplastik eller höftledskirurgi och därför har Link Sweden tagit fram en patientbroschyr för dig som ska genomgå en höftledsoperation. Vi har funnits länge inom svensk ortopedi och våra höftledsproteser används inom höftledsplastik över hela världen. Besvär i höftleden beror vanligen på antingen artros, artrit eller att man råkat ut för en fraktur. Den i särklass vanligaste orsaken av dessa tre är artros. Du kan läsa mer om artros nedan. Höftledsoperationen går ut på att byta ut din skadade höftled mot en höftledsprotes och därigenom förbättra ditt tillstånd. Den konstgjorda höftprotesen består av metall och en speciell plast.

Du kan läsa om artros och behandling hos Svenska Höftprotesregistret, som är ett nationellt kvalitetsregister.

LINK Sweden hänvisar gärna till det Svenska Höftprotesregistret: ett nationellt kvalitetsregister, med mycket högt anseende i hela världen. Registret har sedan 1979 registrerat utförda primära totala höftproteser i Sverige. En väsentlig del är att alla omoperationer registreras, vilket möjliggör analys av komplikationer i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Individuella patientdata som ålder, kön, diagnos, operationsteknik och använd protestyp registreras och sedan 2002 inkluderas även individuellt utfall såsom smärtlindring, tillfredsställelse och hälsorelaterad livskvalitet. Sedan 2005 registreras även så kallade halvproteser, som i huvudsak sätts in på patienter, som brutit lårbenshalsen. Registrets huvuduppdrag är verksamhetsanalys, förbättringsarbete och klinisk forskning med målet att ge den enskilda patienten optimal vård.

VÅRA PARTNERS