Axelproteser, axelplastik

Axelplastik syftar till att byta ut de skadade ledytorna med en axelprotes. I de flesta fallen ökar en axelprotes patientens rörlighet och minskar smärtan avsevärt. Axelleden har störst rörelseomfång av kroppens samtliga delar och bygger på ett samspel mellan rörelser i överarmen, skulderbladet, nyckelbenet och ryggen. Den vanligaste anledningen till en axelplastikoperation är artros. Vid artros så är en axelprotes normalt sett den bästa behandlingen. Artros innebär att brosket i en led är skadat eller utslitet. Alla ledytor i kroppen är täckta av ett mjukt alldeles slätt brosk. När ledbrosket inte finns kvar river två ojämna ytor mot varandra vilket orsakar smärta och inflammation. Andra orsaker till att man kan behöva axelplastik och en axelprotes kan vara t.ex. felläkning efter en tidigare fraktur.

Axeloperation

Vill du läsa mer utförligt om en axeloperation kan du ladda ner/öppna länken Axeloperation som vi gärna rekommenderar. Den är skriven för Region Örebros axelpatienter och berättar utförligt om tiden före och efter en axeloperation, och är bra och informativ. Det kan förstås skilja sig från hur vården fungerar i ditt landsting på vissa punkter.

Lite mer kortfattad info hittar du i texten nedan:
Axelleden är den av våra leder med störst rörelseomfång av alla. Den består av överarmens ledhuvud, ledpannan på skulderbladet och ledkapseln. Leden begränsas upptill av ett utskott från skulderbladet som tillsammans med ett ledband bildar taket i leden. Axelleden stabiliseras av fyra korta muskler som fäster på överarmen. Tre av dem går samman i ett muskelfäste (rotatorcuffen) som fäster högt upp på överarmen. Musklerna och senorna förstärker den kapsel som omger axelleden och har stor betydelse för axelns stabilitet.
Om man får en skada i axelns ledkapasel och ledläpp kan ledkulan glida framåt i förhållande till ledpannan och vid vissa rörelser då man lyfter axeln ut från kroppen ex., går axeln ur led – luxerar. Om man får återkommande luxationer kan det åtgärdas med en operation, där syftet är att sy tillbaka kapselledbandsfästet för att återställa stabiliteten. Axeloperation blir först aktuell om sjukgymnastikbehandling inte räcker för att återställa stabiliteten i axeln.

Axeloperationen kan göras antingen öppet eller med titthåloperation (artroskopisk Bankart), vilket numera är vanligast. Valet av operationsmetod beror på flera faktorer, exempelvis typ av skada, anatomiska variationer eller tidigare genomgången operation p.g.a. instabilitet. Vid titthålsoperation får man som regel tillgång till leden via tre cirka 1 cm stora hudsnitt. Via dessa hudsnitt för man in ett instrument och syr fast ledkapsel och ledband mot främre delen av ledpannan. Dessa kan då läka fast och stabilisera leden precis som före skadan.

Efter axeloperationen

Efter axeloperationen får du ett förband som fixerar armen intill kroppen. Detta förband skall användas nattetid i tre veckor. Dagtid använder du till en början en enklare slynga. På så sätt förhindras att de trådar, som håller fast ledkapsel och ledband mot ledpannan, slits av. Du får som regel stanna på sjukhuset över natten efter operationen. Den sjukgymnastiska behandlingen, som följer ett väl utarbetat rehabiliteringsprogram, börjar redan dagen efter axeloperationen. Det är viktigt att du följer sjukgymnastens instruktioner noga. Rehabiliteringen kan ta flera månader.
Återgång till idrott kan ske successivt. Kontaktidrott bör inte återupptas förrän tidigast 3 – 4 månader efter operationen, eftersom ledkapsel och ledband måste få tid att läka fast ordentligt och du haft tid att träna upp muskulaturen.

Sjukskrivning

Sjukskrivningstiden brukar bli 1-3 månader, i vissa fall kortare än 1 månad, beroende på vilken typ av arbete du har. Resultat: ca 95 % av alla som opereras blir stabila i sin axel. En del får något inskränkt rörlighet vid utåtrotation av armen, men detta brukar inte ge någon funktionsnedsättning.

VÅRA PARTNERS