Knäproteser, knäledsplastik

Ska du få en ny knäled? LINK både utvecklar och säljer knäproteser till sjukhus över hela världen. Liksom för höftledsbesvär, är den vanligaste orsaken till långvariga ledbesvär att man utvecklat artros i leden. Det är då man oftast behöver en ny knäled i form av en knäledsprotes, antingen en halvprotes eller en totalprotes.

Vanligen startar artrosen i ena sidan av leden, oftast knäets insida. Så länge artrosen är begränsad till den ena sidan av knät, så kan man genomföra en så kallad halvprotesoperation, vilket är en enklare operation än då man sätter in en ”totalprotes”, d.v.s. en helt ny knäled samt har den fördelen att man lättare kan byta ut knäprotesen om den på längre sikt skulle lossna. Vid längre gången artros väljer man i allmänhet att sätta in en totalprotes och även vid denna operation, liksom för halvproteser för knä och för höftleder, blir de allra flesta av patienterna smärtfria och nöjda med knäledsprotesen.

Vad är knäledsplastik?

Det är ett ingrepp där knäleden byts ut mot delar av metall och/eller plast. Den nedre delen av lårbenet (femoris) och övre delen av skenbenet (tibia) tas bort, och ledytorna ersätts med en metalldel nedtill på lårbenet och en plast/metalldel upptill på skenbenet. Dessutom kan baksidan på knäskålen (patella) bytas.  Ingreppet utförs för att lindra smärtan som vanligtvis orsakas av att knäleden slits ut. Ingreppet kan även förbättra knäledens rörlighet.

Det finns två olika typer av knäledsplastik:
Partiell knäledsplastik, även kallad UNI-knä
Vid partiell knäledsplastik byts ytan på den skadade knädelen ut.  Operationen utförs vanligtvis då endast en del av knäet är slitet.

Total knäledsplastik
Vid total knäartroplastik byts en större del av det skadade knät ut. Ditt nya knä kommer att bestå av en metalldel på lårbenet, en metall- och plastdel på skenbenets övre ände, och vid behov en plastdel på knäskålen (patellan).
Som för höft finns även ett nationellt kvalitetsregister, Svenska Knäprotegistret, dit utförda knäoperationer rapporteras för uppföljning. Det inrättades redan 1975.

Vill du veta/läsa mer knäoperationer finns utmärkt patientinformation på den här länken: Gångbar som Svenska Knäprotesregistret tagit fram.  

VÅRA PARTNERS